Начало

Жеков-електрик ООД   

е специализирана като изпълнител по част

„електротехническа“ на строителни обекти

Фирмата е създадена през 2007 г. като 100% частно дружество.
През изминалия период фирмата е изградила пречиствателни станции, жилищни сгради , производстенни халета и административни сгради.

Екипът ни е от високо квалифицирани работници и служители ни позволява да работим на изключително професионално ниво, спазване на пусковите срокове, с необходимото качество и прецизност.

Електроуслуги, които изпълняваме:

 • Проектиране и електроизграждане
 • Проектиране, доставка, монтиране и поддръжка на системи за видео наблюдение и домофонни инсталации
 • Проектиране, доставка, монтиране и поддръжка на мълниезащитни и заземителни инсталации
 • Проектиране, доставка, монтиране и поддръжка на пожароизвестителни инсталации
 • Монтаж на всякакви ел уреди, ключове, контакти и осветителни тела
 • Диагностика и ремонти на електроинсталации и електрообурудване
 • Подмяна на електрически табла
 • Периодични прегледи на електроинсталации и електрообурудване
 • Подмяна на електрически инсталации в жилищни сгради, магазини и офиси.
 • Монтаж на всякакви ел уреди, ключове, контакти и осветителни тела
 • Вутрешно и външно осветление
 • Обезопасяване на стари електроинсталации
 • Абонаментна поддръжка на жилищни и офис сгради
 • Извършваме контролни измервания по безопасност на труда на електрически инсталации на жилищни сгради, производствени помещения, офиси и заведения за обществено хранене.